Background-image

Прва основна школа у Лазаревцу
Запослени

 Разредну наставу изводе:

I разред II разред

Марина Сика I-1
Љиљана Михаиловић I-2
Јелена Аћимовић I-3

Јасмина Радовановић II-1
Слободанка Павић II-2
Бранка Бјековић II-3

III разред IV разред

Татјана Ђурђевић III-1
Љиљана Милановић III-2
Гордана Тешић III-3

Биљана Шутић IV-1
Јасмина Јовановић IV-2
Ана Јаблан IV-3
Катарина Маринковић IV-4

Продужени боравак Приградска одељења

I Светлана Павловић
Марија Марковић

II Ана Димитријевић Илић
Марија Живковић

III Јелена Шапић

Шопић
I и II раз Тања Сретковић

Шопић
I Миљка Папић
II Радмила Гаврић Алексић
III Миланка Милосављевић Бојковић
IV Рајка Николић

Дрен

I и III раз Сања Стојановић
II и IV раз Весна Деспић

Бурово
I, II и III раз Биљана Јовичић


Предметну наставу изводе:
 

Српски језик Енглески језик

Зорана Вуковић
Соња Марјановић
Биљана Радосављевић
Мирослав Рабреновић

Сања Ралевић
Јелена Стојановић-Ћуковић
Борис Станковић
Данијела Читлучанин
Милица Михаиловић Рожа

Француски језик Хемија

Татјана Ћирић
Љубица Таушановић


Драгана Јеремић
Математика Историја

 Јелена Радоњић
Наташа Костић
Ирена Безаревић
Петар Мијаљевић

Маја Новаковић
Душица Максимовић
Данка Војиновић

Биологија Географија

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Милена Милановић
Драгана Маринковић
Тијосав Милић

Физика Ликовна култура

Весну Ранђеловић

Владимир Петровић
Бојан Лазов

Музичка култура Техника и технологија

Милица Славковић

Весна Јанковић
Сања Стефановић

Физичко васпитање Информатика

Гордана Михаиловић
Александар Богетић
Предраг Бачанац

Слађана Маченовски
Бојана Ђурић
Јелена Радоњић

Грађанско васпитање Веронаука

Саша Радаковић

Гордана Ивановић
Никола Урошевић

Цртање, сликање и вајање Домаћинство

Петровић Владимир
Лазов Бојан

Славица Раловић
Даниела Ковачевић

Разредне старешине:

V разред VI разред

V1 Мирослав Рабреновић
V2 Гордана Михаиловић
V3 Наташа Костић
VI4 Даниела Ковачевић 

VI1 Ралoвић Славица
VI2 Борис Станковић
VI3 Љубица Таушановић
VI4 Весна  Јанковић

VII разред VIII разред

VII1 Татјана Ћирић
VII2 Милена Миловановић
VII3 Биљана Радосављевић
VII4 Ирена Безаревић
VII5 Читлучанин Данијела

VIII1 Александар Богетић
VIII2 Зорана Вуковић
VIII3  Соња Марјановић
VIII4  Драгана Јеремић

Ненаставно особље


директор школе Ненад Живановић

помоћник директора Борис Станковић


секретар школе Иван Бацковић
 

Финансијско-административна
служба

шеф рачуноводства Весна Тасић
благајник Драгица Пачавра
 
Стручни сарадници

педагог Бојана Ристић
психолог Емина Лазаревић
библиотекар Јасна Глишић
 
Помоћно особље

домар Александар Борић
 
Радници на одржавању хигијене

Зорица Матовић, Гордана Станимировић, Иванка Ћургуз, Милица Марковић,
Биљана Марјановић,
Јела Новаковић, Милојка Јовановић,
Светлана Јанковић, Данијела Миловановић, Ранка Ђокић, Бисерка Сталетовић

Добродошли
Издвајамо
Екскурзијe
Такмичења
Библиотека
Безбедност на интернету
Документа:
Правила понашања у установи
Правилник о мерама безбедности ученика
Распоред писмених провера знања
"Наша" веб места
Блог предмета Информатика и рачунарство
 
Сајт предмета Информатика и рачунарство
 
Архива
Архива:
Школска година 2013/2014
Школска година 2014/2015
Школска година 2015/2016